Угода про умови використання сайту

1. Цей сервіс знайомств (далі - «Сайт») є системою знайомств і спілкування, яка керується адміністрацією сайту flirt.ua (далі - «Адміністрація»).

2. Ця Угода про умови використання сайту (далі - «Угода») застосовується до будь-якого використання Сайту і до будь-яких повідомлень, електронних листів, будь-якої розміщуваної інформації з використанням Сайту або схожих сервісів, що обслуговуються Адміністрацією (далі - «Повідомлення»).

3. Використовуючи Сайт, ви підтверджуєте, що вам більше 18 років і що ви маєте право прийняти цю Угоду.

4. Використовуючи Сайт, ви погоджуєтеся з цією Угодою та приймаєте її умови.

5. Якщо ви не приймаєте цю Угоду, ви не можете користуватися Сайтом і не повинні залишати Повідомлення на Сайті.

6. Адміністрація може внести зміни до цієї Угоди в будь-який час без спеціального повідомлення. Ці зміни набирають чинності негайно після розміщення на Сайті за даною адресою.

7. Використовуючи Сайт, ви підтверджуєте, що у вас є необхідне обладнання, програмне забезпечення і можливість користуватися Сайтом, електронна пошта та доступ в Інтернет. Ви розумієте та погоджуєтесь, що Адміністрація не несе відповідальності за те, як Сайт буде працювати з вашою системою.

Користування Сайтом

1. Ви можете користуватися Сайтом виключно в особистих некомерційних цілях.

2. Ви не можете передавати своє право користування Сайтом іншим особам без попередньої письмової згоди Адміністрації.

3. Відповідно ви зобов'язуєтеся не:

• використовувати Сайт для будь-яких комерційних і бізнес цілей;

• використовувати свій доступ до Сайту або інформацію, отриману на Сайті, для розсилки незапрошених повідомлень, електронних листів і т.д.;

• вступати без згоди Адміністрації в угоди з іншими користувачами Сайту, не пропонувати іншим користувачам вступати в операції щодо будь-яких товарів, робіт чи послуг; не використовувати Сайт для поширення реклами або незаконної пропаганди.

Авторські права, права на товарні знаки та інші об'єкти інтелектуальної власності

1. Всі права на програмне забезпечення, дизайн, бази даних, патенти і будь-які права на винаходи, ноу -хау, комерційні найменування, секрети виробництва, товарні знаки і позначення товарів і послуг (як зареєстровані, так і незареєстровані) і будь-які їх частини (далі - «Права на інтелектуальну власність»), розміщені на Сайті, належать Адміністрації або використовуються Адміністрацією на підставі угод з правовласниками, якщо не вказується інше. Всі зазначені права закріплені за Адміністрацією.

2. Ви не маєте права і зобов'язуєтеся не:

• зламувати або намагатися зламати, поширювати, змінювати, передавати Сайт або його частини, а також інформацію, що міститься на Сайті для будь-яких цілей, крім передбачених Угодою;

• використовувати зазначені об'єкти інтелектуальної власності в публічних або комерційних цілях без попередньої письмової згоди Адміністрації;

• розміщувати на Сайті посилання на інші ресурси без попередньої письмової згоди Адміністрації;

• демонструвати, публікувати, копіювати, відтворювати, друкувати або іншим чином використовувати Сайт або міститься на ньому інформацію в інтересах третіх осіб або на інших сайтах без попередньої письмової згоди Адміністрації;

• обробляти чи інакше використовувати інформацію, що міститься на Сайті з незаконними, аморальними або нечесними цілями;

• видаляти будь-які знаки про Права на інтелектуальну власність, що містяться в матеріалах на Сайті.

Ви безоплатно передаєте Адміністрації невиключне право (проста невиключна ліцензія) відтворювати, поширювати, перекладати і переробляти, а також повідомляти матеріали, додані вами на Сайт або передані Адміністрації іншим способом, по кабелю, проводам або за допомогою інших аналогічних засобів, таким чином, при якому будь-яка особа може мати доступ до нього в інтерактивному режимі з будь-якого місця і в будь-який час за своїм вибором (право на доведення до загального відома), а також даєте свою згоду на оприлюднення та подальше використання свого зображення в разі, якщо воно міститься в матеріалах, доданих вами на Сайт або переданих Адміністрації іншим способом.

Сайт

1. Сайти третіх осіб, на які містяться посилання на Сайті, не перевірялися і не відбиралися Адміністрацією. Доступ на такі сайти третіх осіб і їх використання ви здійснюєте на свій розсуд і на свій ризик.

2. Логін і пароль надаються вам для особистого доступу на Сайт і не повинні розголошуватися або передаватися третім особам без попередньої письмової згоди Адміністрації.

3. У випадку, якщо ви вважаєте, що ваш пароль став відомий іншим особам, ви повинні негайно змінити його в розділі «Безпека профілю»(http://flirt.ua/profileSettings/security) або в разі неможливості доступу повідомити про це Адміністрації, так як за неправомірні дії, вчинені з використанням вашого пароля, несете відповідальність ви, а не Адміністрація.

4. Всі повідомлення, відправлені Адміністрацією, і їх вкладення призначаються виключно для адресатів таких повідомлень та інших осіб, які мають право отримувати їх.

5. Адміністрація і Сайт можуть автоматично генерувати електронні листи з метою інформування або розваги. Використовуючи Сайт, ви погоджуєтеся, що ви будете отримувати ці повідомлення і що ці повідомлення, які ви отримуєте, можуть бути типовими.

6. Адміністрація має право поступитися правами, наданими вами, третім особам.

Повідомлення

1. Адміністрація надає послуги по розвазі та інформаційним послугам і як наслідок займається передачею, зберіганням, обробкою, перекладом і іншими діями з повідомленнями третіх осіб без їх відбору або зміни їх змісту.

2. Ви погоджуєтесь, що Адміністрація не зобов'язана перевіряти зміст Повідомлень на Сайті і всі Повідомлень розміщуються на Сайті з умовою, що Адміністрація не зобов'язана контролювати або оцінювати їх або матеріали, що входять до них.

3. Думки, висловлені в Повідомленнях - це думки їх авторів, а не Адміністрації, якщо Адміністрація не заявляє про зворотне. Зокрема, але не обмежуючись цим, Адміністрація не несе відповідальності за будь-які коментарі, точки зору або зауваження, висловлені в повідомленні.

4. Адміністрація не дає гарантій щодо точності, достовірності та надійності інформації і матеріалів, що містяться в Повідомленнях або на Сайті, і не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, які настали в результаті використання таких матеріалів.

5. Якщо ви незадоволені змістом Повідомлень або Сайту, зверніться до Адміністрації.

6. Адміністрація має право редагувати Повідомлення, а також видалити їх повністю або частково за своїм розсудом.

7. Адміністрація має право використовувати інформацію про користувачів, а також матеріали, опубліковані вами на Сайті і що знаходяться у відкритому доступі, зокрема, в цілях розробки рекламних матеріалів, розміщення матеріалів на сайтах партнерів Сайту і в інших цілях.

8. Ви погоджуєтесь, що не будете використовувати Сайт таким чином або розміщувати або передавати через Сайт заяви, матеріали та Повідомлення, які:

• є незаконними і можуть спричинити цивільну, кримінальну або адміністративну відповідальність;

• порушують права третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності;

• містять шкідливі об'єкти, такі як комп'ютерні віруси, трояни, черв'яки, логічні бомби або інші шкідливі програми або дані;

• є або можуть бути витлумачені як образливі, порнографічні, агресивні, наклепницькі, дискримінаційні, що закликають до насильства, непристойні, збуджуючі ненависть або расистські;

• можуть вважатися діловими або комерційними повідомленнями, Повідомлення, спрямовані на просування товарів, робіт або послуг будь-яких осіб, крім Адміністрації чи Сайту;

• підтримують будь-які протиправні дії, в тому числі, але не виключно, тероризм, домагання, азартні ігри або продаж рецептурних медичних препаратів, зброї або наркотиків;

• адресовані особам, які не досягли 18 років, або мають на меті організацію зустрічі з особами, які не досягли повноліття, з наміром їх спокушання, або можуть спричинити таку зустріч;

• містять будь-які заборонені матеріали, в тому числі, але не виключно, паролі, медичну інформацію, засекречену державну або військову інформацію або конфіденційну інформацію про будь-яких осіб;

• заподіює шкоди репутації Сайту або Адміністрації чи виправдовує, заохочує, підтримує або провокує перераховане вище.

Ви погоджуєтеся захищати Адміністрацію від відповідальності, що є наслідком вашого користування послугами Сайту і ваших Повідомлень.

Будь ласка, зверніть увагу:

Ви використовуєте Сайт виключно на свій ризик. Відомий ризик використання Інтернету полягає в тому, що люди можуть бути не тими, за кого себе видають. Користувачі повинні бути старше 18 років, але люди можуть надавати недостовірну, ненадійну або незаконну інформацію, вести себе неналежним чином або порушувати закон. Адміністрація не має можливості перевіряти правдивість тверджень інших користувачів. У питаннях спілкування тільки ви можете приймати рішення на свій розсуд, і Адміністрація рекомендує виявляти деяку обережність. Використовуючи Сайт та його послуги, ви погоджуєтесь з цим та приймаєте описані вище ризики. Адміністрація просить користувачів бути особливо обережними щодо повідомлення іншим користувачам особистих даних, таких як прізвище, адреса, телефон, адреса електронної пошти, місце роботи, місця, де ви буваєте.

Конфіденційність

1. Коли ви реєструєтесь на Сайті, Адміністрація може попросити вас надати деяку інформацію. Адміністрація також може зберігати дані про те, якими послугами цікавляться користувачі Сайту, а також про трафік і використання Сайту. Ця інформація може використовуватися для:

• обробки ваших Повідомлень та для того, щоб дати вам можливість користуватися Сайтом і послугами;

• надання вам своєчасних, ефективних і надійних послуг;

• протидії шахрайству;

• створення і підтримки вашого аккаунта;

• проведення розіграшів призів;

• загального управління Сайтом;

• підбору і персоналізації контенту, яким ви користуєтеся на Сайті, і повідомлень, що направляються вам Адміністрацією;

• модерації контенту, який ви розміщуєте на Сайті. У цих цілях вся необхідна інформація, включаючи IP-адресу, може надаватися третій стороні;

• встановлення заборони користувачеві на використання Сайту за одноосібним розсудом Адміністрації, у разі порушення користувачем цієї Угоди.

Надаючи інформацію, ви висловлюєте свою згоду на таке використання.

Адміністрація може використовувати отриману інформацію для підбору рекламних матеріалів третіх осіб, які можуть бути вам цікаві. При цьому не буде відбуватися передачі інформації, що дозволяє ідентифікувати вас.

Відповідальність

1. Адміністрація надає і обслуговує Сайт для вашої розваги за принципом «як є».

2. Адміністрація відповідальна тільки за надання послуг з розумною турботою і не дає інших гарантій щодо Сайту.

3. Відповідно до вищесказаного, Адміністрація не несе відповідальності за збитки і збиток будь-якого роду, включаючи без обмеження прямий збиток, упущену вигоду, навіть якщо такі були наслідком обставин, про які ви повідомляли Адміністрацію, і Адміністрація не буде зобов'язана виплачувати компенсації в тому числі, але, не обмежуючись, у випадках, пов'язаних з:

• будь-якою неточністю інформації на Сайті, а також перервами і затримками в наданні послуг;

• порушенням будь-якою особою будь-яких прав на об'єкти інтелектуальної власності третіх осіб, пов'язаних з використанням Сайту;

• будь-якими збитками, заподіяними впливом вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення, яке може вражати програмне забезпечення та комп'ютер користувача, пошкоджувати дані та інші об'єкти, якщо це стало наслідком доступу на Сайт, використання Сайту або отримання електронної пошти від Адміністрації та її партнерів;

• доступністю, якістю і змістом інших сайтів в мережі Інтернет, які належать і управляються третіми особами («Сторонні сайти»), посилання на які є на Сайті, а також будь-якими діями зі сторонніми сайтами (стосуються файлів «кукі», персональних даних, конфіденційної інформації, покупки доменних імен і т.д.). З таких питань вам слід зв'язуватися з адміністраторами сторонніх сайтів;

• доступністю, використанням та / або розкриттям будь-якої інформації або Повідомлень або будь-яких матеріалів, наданих вами Адміністрації неуповноваженими третіми особами;

• усіма гарантіями та зобов'язаннями, на які поширюється дана Умова.

Адміністрація не гарантує, що робота Сайту буде безперервною і безпомилковою.

Адміністрація може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту. Адміністрація має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайту або їх частини з повідомленням користувачів або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни чи припинення.

Розірвання

1. Адміністрація має право розірвати цю Угоду і негайно припинити доступ до Сайту в разі порушення вами будь-якої умови цієї Угоди. Також Угода може бути негайно розірвана будь-якою стороною на її розсуд.

2. Адміністрація не буде нести відповідальність у разі неможливості виконати обов'язки щодо Угоди, якщо така неможливість настала внаслідок непередбачених обставин, включаючи в тому числі неполадки в роботі мережі Інтернет, засобів зв'язку, пожежі, бойові дії, повені чи інші стихійні лиха.

Загальні умови:

1. У разі, якщо будь-які положення цієї Угоди виявляться не підлягаючими застосуванню, такі положення будуть застосовуватися у можливих межах, найбільш відповідних намірам сторін на думку Адміністрації чином, а інші положення Угоди збережуть свою силу.

2. Ця Угода становить повну угоду між вами та Адміністрацією і буде застосовуватися замість будь-яких інших правил.

3. Питання, не врегульовані цією Угодою, регулюються законодавством України.

4. У разі виникнення спорів або розбіжностей, пов'язаних з дотриманням цієї Угоди, ви і Адміністрація докладете всіх зусиль, щоб вирішити їх за допомогою переговорів. Спори, що не були вирішені у ході переговорів, повинні вирішуватися відповідно до процедур, встановлених чинним українським законодавством.

Що таке технології відстеження, і як вони використовуються?

  1. Компанія flirt.ua і наші партнери, наприклад маркетингові партнери (список див. тут ), можуть використовувати технології відстеження, такі як файли cookie, маяки, теги, скрипти і унікальні коди, що використовуються в наших додатках.         Ці технології використовуються при аналізі тенденцій, адміністрування веб-сайтів і додатків, відстеження переходів користувача по веб-сайтам або додатків і збору демографічної інформації про нашій базі користувачів в цілому.         Ми можемо отримувати звіти, засновані на використанні цих технологій зазначеними компаніями, як в індивідуальному, так і в агрегованому вигляді.
  2. Ми використовуємо ці технології для різних цілей, включаючи роботу нашої кошика для покупок, зберігання налаштувань користувача (наприклад, потрібної мови) і аутентифікацію.          Користувачі можуть керувати використанням файлів cookie індивідуально на рівні браузера.          У разі відхилення файлів cookie ви все одно зможете користуватися нашими веб-сайтами, але можливість використання деяких функцій або областей сайтів може бути обмежена.
  3. Ми і треті сторони, партнерськими послугами яких ми користуємося для надання певних функцій на наших веб-сайтах або для відображення реклами на підставі вашої активності в веб-браузері, використовуємо локальні загальні об'єкти, наприклад файли cookie Flash-додатків, і локальні сховища, наприклад HTML5 , для зберігання стосується контенту інформації та переваг. Різні браузери можуть пропонувати власні кошти управління для видалення даних HTML5.
  4. Ми користуємося партнерськими послугами сторонніх рекламних мереж для відображення реклами на наших веб-сайтах або для управління нашою рекламою на інших сайтах.         Наші партнери по рекламної мережі можуть використовувати технології відстеження для збору інформації про вашої активності на цьому та інших веб-сайтах з метою показу вам цільової реклами на підставі ваших інтересів.         Деякі з цих рекламних мереж є членами організацій Мережева рекламна ініціатива (Networking Advertising Initiative, NAI) і (або) Альянс цифрової реклами (Digital Advertising Alliance, DAA),         які пропонують єдине місце для відмови від отримання спеціально підібраних рекламних оголошень.         Якщо ви хочете, щоб ваша інформацію не використовувалася для надання вам цільової реклами, ви можете відмовитися від неї на сторінці споживчого вибору альянсу DAA і (або) сторінці відмови споживачів ініціативи NAI.         Будь ласка, зверніть увагу на те, що це не звільнить вас від отримання реклами. Ви продовжите отримувати нецільові рекламні оголошення загального змісту.         Будь ласка, також зверніть увагу на те, що ми прагнемо дотримуватися саморегулюючі принципи поведінкової інтернет-реклами альянсу DAA.

Отримати додаткову інформацію та подача скарг

  1. Кожна держава-член ЄС має створити один або кілька незалежних державних органів, відповідальних за моніторинг застосування регламенту GDPR, щоб захистити фундаментальні права і свободи фізичних осіб в зв'язку з обробкою даних і сприяти вільному обміну даними в рамках Європейського Союзу ( «наглядають органи»).         Якщо ви вважаєте, що компанія flirt.ua порушила ваші права, або якщо ви хочете подати скаргу в забезпечують захист даних органи влади, будь ласка, зверніться в наглядовий орган в країні, в якій ви живете, працюєте або в якій, на вашу думку, сталося порушення закону про захист даних.
Top